Tester och Verktyg

Vi är certifierade på ett flertal tester, de vi mest använder är Plus management profils, Emotionell Intelligens (EQi), Wonderlic Personnel Test™ (WPT), Diversity Icebreaker™. Vi är även certifierade på OPQ, MBA/ACE, MBTi samt WPT.

Emotionell Intelligens

EQ-i mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i arbetet. EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättning för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

Wonderlic Personnel Test™

Omfattande forskning visar att begåvningstest ökar sannolikheten för att få rätt person på rätt plats. Detta gäller för alla yrkeskategorier i samtliga urvalssituationer. WPT ger ett snabbt och kortfattat mått på allmän begåvning och problemlösningsförmåga. Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt en person har att hämta in ny information, lösa problem samt hur intellektuellt utmanande han eller hon kan komma att finna ett nytt arbete. Genom att använda WPT kan man förkorta utbildningstiden för nyanställda och öka chansen att få rätt person på rätt plats.

Diversity Icebreaker™

Diversity Icebreaker™ är ett verktyg för grupputveckling, framtaget av norska Human Factors. Det är baserat på vedertagen forskning kring kommunikationsstil och med hjälp av verktyget ges möjlighet att skapa en trygg miljö för att tydliggöra likheter och olikheter inom grupper. Gruppen gör övningar som leder till ökad förståelse för varandra. Dessa övningar ger förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av gruppens styrkor. Gruppens medlemmar får personlig möjlighet att utforska sina egna unika kvaliteter, och att uppleva effekterna av kategorisering och identitet.

PLUS Management Profiles

PLUS är mycket mer än en personlighetsanalys och ger svar på hur man använder sig av sina personliga egenskaper i specifika arbetssituationer.  PLUS är ett arbetsorienterat verktyg som tar hänsyn till erfarenhet, kunskap, förmåga och motiv. PLUS kartlägger det faktiska beteendet och ger inte bara en bild av hur man fungerar och agerar i olika arbetssituationer utan också hur man själv kan påverka eller påverkas av situationen. PLUS visar den samlade skickligheten och underlättar därför bedömningen av framgång i en specifik arbetsuppgift eller i ett specifikt uppdrag.