Caroline Hansson
Caroline HanssonSenior Consultant
Mob: 0768-501 170
caroline.hansson@cojnexecutive.se

Caroline är en erfaren och affärsdriven konsult som arbetar inom områdena rekrytering av chefer och specialister, second opinion, coachning samt grupputveckling. Hon är specialiserad på arbetspsykologiska tester och personbedömningar, med hjälp av kvalitetssäkrade testverktyg bidrar hon till att utveckla förmågor och se potential på både individ- och gruppnivå på ett sätt som skapar framgång, trivsel och lönsamhet i sina kunders verksamhet. Caroline har en kandidatexamen i Ekonomi och har även studerat Strategiskt Personalarbete vid Linköpings universitet.

Louise Giljam
Louise GiljamSenior Consultant Executive Search, Auktoriserad av ESK
Mob: 0723-24 23 26
louise.giljam@cojnexecutive.se

Louise Giljam har 20 års erfarenhet av chefs- och specialistrekryteringar samt utveckling av individer, grupper och verksamheter.
Louise arbetar som Senior Consultant och sedan över tio år med huvudinriktning VD- och chefsrekryteringar. Louise är auktoriserad av ESK (Föreningen för Executive Searchkonsulter i Sverige).
Louise har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen i olika chefsbefattningar inom marknad och försäljning. Hon har erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor. I rollen som International Business Consultant har Louise genomfört uppdrag globalt men också rekryterat olika chefsbefattningar i de nordiska länderna och övriga Europa. Louise har också erfarenhet av ett stort antal uppdrag inom individuell ledarutveckling/coachning, teamutveckling, organisationsutveckling, analysarbeten och processtöd. Louise har en examen som legitimerad barnmorska.