Executive Search

”Executive Search konsulter står för den kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning”

Hur hittar man rätt chef?

Executive Search är en utvecklad och aktiv metodik för att personligt adressera, attrahera och rekrytera rätt kandidat till ett chefsuppdrag. Vi söker efter de bästa kandidaterna på marknaden.

För att hitta rätt chef krävs noggrann planering med en genuin känsla och förståelse för verksamheten. Det är lika viktigt att identifiera företagskultur som att identifiera resultatkrav, visioner och mål.
Vi kontaktar kandidater som idag trivs i sin chefsroll, som efter kontakt med oss vill anta utmaningen och motiveras till att gå vidare i den aktuella rekryterings-processen för det aktuella chefsuppdraget.

Cojn Executive tillämpar ESK:s normer för Executive Search. ESK är Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter. Mer om ESK och metodiken vid Executive Search finns att läsa på www.esk.se

Vad är rätt ledarskap?

I vårt analysarbete definierar vi tillsammans kraven på kompetens och den typ av ledarskap som krävs för den aktuella befattningen. Olika uppdrag kräver olika ledarstilar – med hjälp av verktyget PLUS Management Profiles och en strukturerad djupintervju, säkerställer vi kandidaternas ledarstil, motivation och utvecklingspotential.