Second Opinion

Att anlita Cojn Executive för en Second Opinion kan vara skillnaden mellan att göra en lyckad rekrytering och en kostsam och energikrävande felrekrytering. Vår Second Opinion kommer väl till pass då man vill höja träffsäkerheten i ett slutskede av en extern eller intern rekrytering genom en oberoende bedömning av slutkandidater utförd av våra professionella personbedömare. Vi blir din objektiva diskussionspartner som ger er som kund ett bredare beslutsunderlag.