Grupputveckling

Att bygga och utveckla effektiva och framgångsrika team är en ständigt pågående process. Vi arbetar i olika steg helt beroende på vilken fas det aktuella teamet befinner sig i. Teamet kan vara ledningsgrupp eller styrelse alternativt team för specifikt affärsområde eller projekt. Vår metodik för att utveckla effektiva team, handlar om att få teammedlemmarna att själva inse hur de kan agera effektivare, och hur de kan agera och samverka bättre för att fungera effektivare tillsammans. Arbetet sker huvudsakligen i seminarieform där vi fungerar som handledare med uppgift att underlätta ökad självinsikt och rätt utvecklings- och resultatfokus.

En komplett process för teamutveckling består av dessa steg:

  • Rätt sammansättning av teamet
  • Rätt förutsättningar för samverkan i teamet
  • Rätt samverkan mellan teamet och den övriga organisationen
  • Rätt ledarskap hos medlemmarna i teamet

I vårt arbete definierar vi tillsammans kraven på kompetens för den enskilde teammedlemmen och för teamet som helhet.