Rekrytering

En organisations kraft finns i människorna, hos cheferna och medarbetarna. Individernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete är några centrala faktorer för en organisations effektivitet och framgång. Att rekrytera rätt person med rätt kompetens, erfarenhet och personlighet är avgörande för ett företags framgång.

Cojn Executive är ditt företags professionella stöd i rekryteringsprocessen. Med mångårig erfarenhet och gedigen kompetens, kraftfulla verktyg och metoder kan vi komplettera ditt företags expertis när ni står inför att rekrytera en ny chef eller specialist.

Stor vikt läggs på att lära känna företaget, dess historia, nuvarande situation och framtidsplaner. Företagets kultur och värderingar är lika viktiga som verksamhetens mål och visioner. Rakt igenom hela processen företräder vi ditt företag, så det är av yttersta vikt att vi kan tolka och uttrycka de mål och krav som ska prövas på tänkbara kandidater. Utifrån analysen tar vi fram en tidplan, författar en av er godkänd webbannons och sköter hela förfarandet kring valda medier och kontakten med alla sökande.

De tester som vi på Cojn Executive använder oss av är vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade. Vi presenterar normalt två till fyra kandidater i varje uppdrag och utifrån dessa presentationer väljer du som uppdragsgivare vilken/vilka kandidater du vill träffa för en egen intervju. Om så önskas kan vår konsult delta i dessa möten samt vara ett stöd i anställningsförfarandet. Efter anställningen genomför vi två uppföljningssamtal med såväl kandidat som uppdragsgivare för att säkra ett optimalt resultat. Givetvis har vi en garanti på vårt utförda arbete – allt för att du som kund ska känna dig i trygga händer om du väljer Cojn Executive som din samarbetspartner.