Passa på att erbjuda dig själv och dina medarbetare en meningsfull workshop i samband med er Kick-off, planeringsdag eller annat möte där du vill aktivera dina medarbetare i ett ämne som engagerar och berör alla.

  • Workshopen omfattar 3 timmar och består av kunskap och praktiska övningar
  • Aktiviteten bidrar till att du och dina kollegor får bättre insikt i en av de vanligaste stressfaktorerna på arbetsplatsen – den som uppstår i mötet mellan ansvaret på jobbet och ansvaret för hem, familj och sociala relationer – Livspusslet!
  • Aktiviteten leds av en diplomerad BALANSA-processledare.

BALANSA är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg. En BALANSA-workshop kan också vara en effektiv aktivitet för att uppfylla lagen om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). På sikt kan BALANSA ge högre frisktal i arbetslaget och bidra till mindre personalomsättning.

Intresserad?

Mike Helber – mike.helber@cojn.se / 0708 141415
Louise Giljam – louise.giljam@cojn.se / 0723 242326
www.cojnbalansa.se