Stolt och glad – Vi har nu ett ramavtal med Svenska Kyrkan, Linköpings stift. Med stor ödmjukhet kommer vi att utföra och stötta i strategiska och operativa HR-tjänster.